Language:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft ook bij Havelaar Verpakkingen een belangrijke rol in de organisatie, zo is MVO bij Havelaar Verpakkingen een belangrijk onderdeel bij de voortdurende verander- en verbetertrajecten. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) draait het bij MVO om: "Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen."  Bij Havelaar Verpakkingen staat MVO hoog in het vaandel en er wordt constant gekeken naar verbeterpunten en nieuwe mogelijkheden op het gebied van MVO. Havelaar Verpakkingen past de drie dimensies people, planet en profit op de volgende manier toe in de organisatie.

People

Duurzaamheid begint bij het personeel binnen een organisatie. Om dit te stimuleren staan de volgende aspecten centraal binnen Havelaar Verpakkingen:

  • Gezondheid en veiligheid op het werk
  • Sociale zekerheid voor alle medewerkers
  • Continuïteit creëren in de relatie met klanten en leveranciers
  • Maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming

Havelaar Verpakkingen stimuleert deze punten door onder andere de volgende voorzieningen te bieden:

  • Goede en veilige werkomstandigheden
  • Hybride auto's
  • LED computerschermen
  • Energiezuinige verlichting in het magazijn
  • Toeleveranciers met een FSC keurmerk

Planet

Om een maatschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan de wereld probeert Havelaar Verpakkingen alle wet- en regelgeving na te leven door milieubewust en veilig te werk te gaan, afval te scheiden voor hergebruik en is Havelaar Verpakkingen continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Zo is Havelaar Verpakkingen voorloper op het gebied van kartonnen 'ovenable' bakvormen als alternatief voor de aluminium bakvormen.

Profit

Door MVO op een juiste manier in te zetten wilt Havelaar Verpakkingen bereiken dat er wordt bespaard op kosten zoals energieverbruik, afval en door constant op zoek te zijn ontwikkelen rondom verpakkingsmaterialen die een besparende functie hebben op het milieu.